Haarlem / Edinburgh

Het stedelijk landschap is uit vele lagen opgebouwd. Een structuur van straten gevuld met herinneringen aan je bestaan in die straten. Je loopt een route, in het heden en het verleden tegelijk: langs de tweedehands winkel met zware hemelsblauwe gordijnen en goudstiksel, de zwerver die rustig op een bankje zit, het woud van schoorstenen bovenop de daken, de muur waarop in de namiddag licht van de ramen aan de overkant weerkaatst… Ieder moment is een tijdsopname. Oude huizen worden afgebroken en nieuwe huizen worden gebouwd. Zoals je herinneringen zijn afgebrokkeld of aangegroeid.Gefascineerd door de fysieke structuren van het landschap van een stad, geïnspireerd door persoonlijke herinneringen, heeft ME in één tekening twee verschillende steden waar zij heeft gewoond in elkaar geschoven.

Van de stad Edinburgh is zij uitgegaan van de vier prominente heuvels waar de stad op is gebouwd: Carlton Hill, Blackford Hill, Holyrood (Arthurs Seat) en The Castle. Van Haarlem is zij uitgegaan van de glooiende lijnen die de hoofdstraten van het centrum vormen, bepaald door de geografische ligging van de stad. Aan de hand van foto’s heeft zij hoogteverschillen en afstanden tot het zelfgekozen epicentrum van deze steden, gekoppeld aan hardheidsgradaties van grafiet potloden. Het resultaat is een fijnmazig overzicht van de twee steden, met details en momentopnamen, straten die elkaar kruisen, langs elkaar lopen, overlopen in andere straten en van naam veranderen. In de tekening komen straten op sommige plaatsen wel in vijf lagen samen, overlappend, wat verwarring brengt in de doorloop van de straten. Door deze tekenwijze ontstaat er samen met het perspectief van de straat een vreemde diepte in de platte, tweedimensionale tekening. Zoals je geheugen ook van onderwerp naar onderwerp vloeit, omwegen maakt, verbindingen legt die er in de eerste plaats niet waren en door een overvloed aan details een onontwarbare knoop kan worden. Dat leidt tot nieuwe herinneringen, nieuwe betekenissen en structuren, en een nieuwe stad.

afmeting: 280 x 580 cm
materiaal: diverse hardheden grafietpotlood op papier
jaar: 1997-2006