11 poorten van Haarlem

In vervolg op ‘U bevindt zich hier’ ontstond de 11 poorten van Haarlem.
Bij onderzoek naar de locatie van de negen poorten van Haarlem heb ik ontdekt dat Haarlem in totaal 11 poorten heeft gekend. In deze tekening zijn de 11 straten getekend die naar de betreffende (niet meer aanwezige) poorten leidden.
‘Tot de 16e eeuw is Haarlem omringd geweest door een stadsmuur met een negental poorten en 34 tussengelegen muurtorens. Een groot aantal is verwoest tijdens het Beleg van Haarlem (1572-1573) of naderhand (eind 1800) afgebroken. Het enige dat nu nog aan deze vroegere begrenzing herinnert zijn de Amsterdamse Poort .’

1. Kruispoort
2. St. Janspoort
3. St. Catrijnenpoort
4. Sparenwouderpoort
5. Amsterdamsepoort
6. Schalkwijkerpoort
7. Eendjespoort
8. Kleine Houtpoort
9. Groote Houtpoort
10. Raampoort
11. Zijlpoort
>> Binnenste Zijlpoort
>> Buitenste Zijlpoort